Vill du fortsätta få utskick och inbjudningar?

GDPR
Till dig som idag får marknadsföring, information och inbjudningar från oss.
Med anledning av den nya dataskyddslagen (GDPR) vill vi upplysa om att AntikWest behandlar personuppgifter. Om du inte vill fortsätta att finnas i vårt kundregister vänligen kontakta oss.
Namn, adress och mail sparas i vårt kundregister för utskick, inbjudningar och marknadsföring. Uppgifterna behandlas endast av oss inom företaget. Du har alltid rätt att begära att vi tar bort dina uppgifter, få rätttelse i personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.

Vänligen skicka oss ett brev eller mail om du inte vill finnas kvar i vårt kundregister.

AntikWest AB Södra Vägen 41 412 54 Göteborg

info@antikwest.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.